Google+
ЗАПОЗНАЙ СЕ
С КОНСТИТУЦИЯТА
КАЖИ КАКВО
НЕ ТИ ХАРЕСВА
ПРЕДЛОЖИ
КОНКРЕТЕН ТЕКСТ
ВИЖ
НАШЕТО МНЕНИЕ
Конституцията установява основните принципи, върху които се изгражда политическата система
на обществото - политически плурализъм, разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна.
"Горещите" предложения
24
ГЛАСУВАЛИ
964
гласувай
Народни представители / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
"Чл. 63. Народното събрание се състои от 240 народни представители." Народното събрание се състои от 100/120 народни представители. 40% от тях избрани мажоритарно 60% избрани партийно, като мажоритарните кандидати, не трябва да са били партийни членове през последните 8 години, както и да не са участвали като депутати в последните 3...
публикувано на 16.04.2014 13:30, видяно 1491 пъти
15
ГЛАСУВАЛИ
5347
гласувай
Двойно гражданство / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Чл. 65. (1) За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. Алинея 1 да бъде променена на: (1) За народен представител може да бъде избиран: - български гражданин - ...
публикувано на 16.04.2014 12:12, видяно 1310 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
гласувай
Чл. 67 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: (1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. Обвързването със задължителен мандат е недействително. (2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения. Нов текст: (1) Народните представители представляват целия народ (2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите...
публикувано на 07.05.2014 23:09, видяно 899 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
2278
гласувай
ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ / ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ /
Чл. 153. Народното събрание може да изменя и допълва всички разпоредби на Конституцията с изключение на тези, предоставени в правомощията на Великото Народно събрание. Да се измени на: Парламентът може да изменя, допълва всички разпоредби на Конституцията, както и да приема нова конституция с мнозинство от три четвърти от всички народни представители....
публикувано на 16.04.2014 12:00, видяно 753 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
гласувай
Задължение на българския гражданин / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Нов член с текст: Българският гражданин има задължение: - да спазва правата на другите български граждани - да изучава българския език - да ползва български език в предвидените със закон случаи - да избира държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.Това задължение се отнася за български граждани навършили 18 години, с...
публикувано на 07.05.2014 23:02, видяно 728 пъти
Предложения по глави
Изберете глава