Google+
Предложения по глави
Изберете глава
Резултати от търсене в МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Организация / МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ /
Областта е териториално-административна организация, която се състои от повече от една община, чиято територия граничи с поне една друга община в същата област Общината е териториално-административна организация, която се състои от повече от едно населено място, чиято прилежаща територия граничи с територията на поне едно друго населено място в същата община Населеното...
публикувано на 17.04.2014 14:30 , видяно 385 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
чл. 143 / МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ /
Стар текст: Чл. 143. (1) Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна администрация. (2) Областният управител се назначава от Министерския съвет. (3) Областният управител осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол. Нов текст: Чл. 143. (1) Управлението в областта...
публикувано на 17.04.2014 14:17 , видяно 416 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
чл. 136 / МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ /
Стар текст: (1) Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението. (2) Границите на общините се определят след допитване до населението. (3) Общината е юридическо...
публикувано на 17.04.2014 14:11 , видяно 371 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
8020
Гласувай
 
Чл. 135 / МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ /
Стар текст: Чл. 135. (1) Територията на Република България се дели на общини и области. Териториалното деление и правомощията на столичната община и на другите големи градове се определят със закон. (2) Други административно-териториални единици и органи на самоуправление в тях могат да бъдат създавани със закон. Нов текст: Чл. 135. (1) Територията на Република България...
публикувано на 17.04.2014 14:08 , видяно 373 пъти