Google+
Предложения по глави
Изберете глава
Резултати от търсене в НАРОДНО СЪБРАНИЕ
5
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
избирателен закон / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Кандидатите за народни представители, задължително да преминават през тест и изпити. - IQ тест - всеки набрал под 120 точки губи правото да се кандидатира.. - изпит по български език и история на България...
публикувано на 12.07.2014 14:10 , видяно 593 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Чл. 79. / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: (1) Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии. (2) Постоянните комисии подпомагат дейността на Народното събрание и упражняват от негово име парламентарен контрол. (3) Временни комисии се избират за проучвания и анкети. Нов текст: (1) Народното събрание избира от своя състав постоянни комисии. (2) Постоянните комисии подпомагат дейността на Народното събрание...
публикувано на 08.05.2014 23:26 , видяно 423 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 67 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: (1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. Обвързването със задължителен мандат е недействително. (2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения. Нов текст: (1) Народните представители представляват целия народ (2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите...
публикувано на 07.05.2014 23:09 , видяно 899 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Стар текст: (1) Народното събрание избира омбудсман, който се застъпва за правата и свободите на гражданите. (2) Правомощията и дейността на омбудсмана се уреждат със закон. Нов текст: (1) Президентът назначава омбудсман, който се застъпва за правата и свободите на гражданите. (2) Правомощията и дейността на омбудсмана се уреждат със закон. Президентът е избран мажоритарно и...
публикувано на 07.05.2014 10:14 , видяно 379 пъти
10
ГЛАСУВАЛИ
3070
Гласувай
 
чл. 74 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Чл. 74. Парламентът заседава не по-рядко от веднъж месечно в неработни дни....
публикувано на 21.04.2014 17:08 , видяно 395 пъти
13
ГЛАСУВАЛИ
2377
Гласувай
 
Чл. 64. (1) / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Чл. 64. (1) Парламентът се избира за срок от две години....
публикувано на 21.04.2014 17:06 , видяно 432 пъти
11
ГЛАСУВАЛИ
6436
Гласувай
 
чл. 72 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Чл. 72. (1) Пълномощията на народния представител се прекратяват предсрочно при: 1. подаване на оставка пред Парламента; 2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено; 3. отзоваването му от страна на политическата партия,...
публикувано на 21.04.2014 17:04 , видяно 399 пъти
10
ГЛАСУВАЛИ
9010
Гласувай
 
чл. 63 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Парламентът се състои от 100 народни представители...
публикувано на 21.04.2014 17:02 , видяно 423 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
чл. 81 да стане / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Чл. 81. (1) Парламентът открива заседанията си и приема своите актове, когато присъстват повече от половината народни представители. (2) Парламентът приема законите и другите актове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители, освен когато Конституцията изисква друго мнозинство. (3) Кодексите са подчинени на Конституцията актове на Парламента, като законите не...
публикувано на 21.04.2014 16:58 , видяно 360 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл.72(1) / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Нова точка: Депута, избран мажоритарно, или с преференциален вот, може да бъде отзован от Народното събрание от суверена, по искане на 30% от гласовете за него при избора му....
публикувано на 18.04.2014 13:02 , видяно 404 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
2080
Гласувай
 
Чл.11(4) / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Нова точка 4: Партия на "верска основа" е тази, 50% от членовете на която са от вери, различни от източноправославната или 30% от членовете и са от една вяра, различна от източноправославната....
публикувано на 18.04.2014 12:57 , видяно 364 пъти
7
ГЛАСУВАЛИ
2971
Гласувай
 
Чл.11(4) / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Нова точка (4): Партия на "верска основа" е тази, 50% от членовете на която са от вери, различни от източноправославната или 30% от членовете и са от една вяра, различна от източноправославната....
публикувано на 18.04.2014 12:51 , видяно 379 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл.87(1) / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Допълнение: ".....представител, Министерски съвет и гражданите с предложение, прието на организиран, съгласно действащото законодателство, референдум."...
публикувано на 18.04.2014 12:29 , видяно 347 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
0100
Гласувай
 
Чл.72 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Нова точка към ал.1: Изключване от парламентарната група на партията/коалицията от листата на която е избран....
публикувано на 18.04.2014 11:47 , видяно 361 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
8020
Гласувай
 
Чл.72 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Нова алинея: Напускане на парламентарната група на политическата партия/коалиция от листата на която е избран....
публикувано на 18.04.2014 11:39 , видяно 331 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Чл.71 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
"....възнаграждение в размер до 0,02% от максималния осигурителен доход."...
публикувано на 18.04.2014 11:33 , видяно 382 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 79. / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: (1) Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии. (2) Постоянните комисии подпомагат дейността на Народното събрание и упражняват от негово име парламентарен контрол. (3) Временни комисии се избират за проучвания и анкети Нов текст: (1) Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии. (2) Постоянните комисии подпомагат дейността на...
публикувано на 17.04.2014 14:42 , видяно 352 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 72. / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: (1) Пълномощията на народния представител се прекратяват предсрочно при: 1. подаване на оставка пред Народното събрание; 2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено; 3. установяване на неизбираемост или несъвместимост; 4. смърт. (2) В...
публикувано на 17.04.2014 14:38 , видяно 365 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
3367
Гласувай
 
Чл.81 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
(2) Народното събрание приема законите и другите актове с мнозинствоот половината (121) народни представители, освен когато Конституцията изисква друго мнозинство....
публикувано на 17.04.2014 13:49 , видяно 361 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 87 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: Чл. 87. (1) Право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет. (2) Законопроектът за държавния бюджет се изготвя и внася от Министерския съвет. Нов текст: Чл. 87. (1) Право на законодателна инициатива имат всеки народен представител , Министерски съвет и Президента (2) Законопроектът за държавния бюджет се изготвя и внася от Министерския...
публикувано на 17.04.2014 12:51 , видяно 361 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Чл. 81 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Народното събрание открива заседанията си и приема своите актове, когато присъстват повече от половината народни представители. (2) Народното събрание приема законите и другите актове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители, освен когато Конституцията изисква друго мнозинство. (3) Гласуването...
публикувано на 17.04.2014 12:48 , видяно 368 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 65 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: Чл. 65. (1) За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. (2) Кандидатите за народни представители, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след регистрацията си Нов текст: Чл. 65. (1) За народен...
публикувано на 17.04.2014 12:41 , видяно 403 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
ДС / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Народните представители не трябва да са работили или сътрудничили на Държавна сигурност преди 1990 година...
публикувано на 17.04.2014 12:37 , видяно 362 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Електронно гласуване / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Хартиеният вот да се трансформира в електронно гласуване, което е два вида: - В контролирана среда (избирателни секции с изградени киоск системи). - В не контролирана среда (личен компютър, таблет или телефон). Какво ще спечели обществото от това: - Когато се въведе електронното гласуване, България ще премине към желаната пряка демокрация. - Купуването и продаването...
публикувано на 17.04.2014 11:14 , видяно 630 пъти
7
ГЛАСУВАЛИ
1486
Гласувай
 
Технологиите са така напреднали, че вече не е нужно да се избират депутати а парламентът да е една онлайн платформа и всеки човек, който го интересува и има електронен подпис да може да гласува по законите, които го интересуват. Така ще се избегнат освен многото разходи по избори и издръжка...
публикувано на 17.04.2014 09:41 , видяно 484 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
8911
Гласувай
 
Гласуване / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Народните представители могат да гласуват актове на Народното събрание само със ЗА и ПРОТИВ. Да отпадне ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, защото са пратени там да имат мнение и да го изразяват, а не да си играят игри с правилника на Народното събрание. ...
публикувано на 17.04.2014 02:21 , видяно 452 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 71 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: Народните представители получават възнаграждение, чийто размер се определя от Народното събрание. Нов текст: Народните представители получават възнаграждение, чийто размер се определя от Народното събрание, съобразно формула отчитаща присъствието им на заседания и комисии, както и участието им в гласувания...
публикувано на 17.04.2014 01:54 , видяно 390 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 69. / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание. Нов текст: Народните представители не носят наказателна отговорност за гласуванията си в Народното събрание. Народните представители трябва да носят отговорност за изказаните от тях мнения по общия ред особено , когато изричат клевети...
публикувано на 17.04.2014 01:51 , видяно 390 пъти
7
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Народни представители / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Чл. 69. Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание. Чл. 69. Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание освен в случаите когато застрашават националната сигурност. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Чл. ??. При прекратяване на...
публикувано на 16.04.2014 16:22 , видяно 557 пъти
24
ГЛАСУВАЛИ
964
Гласувай
 
Народни представители / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
"Чл. 63. Народното събрание се състои от 240 народни представители." Народното събрание се състои от 100/120 народни представители. 40% от тях избрани мажоритарно 60% избрани партийно, като мажоритарните кандидати, не трябва да са били партийни членове през последните 8 години, както и да не са участвали като депутати в последните 3...
публикувано на 16.04.2014 13:30 , видяно 1491 пъти
15
ГЛАСУВАЛИ
5347
Гласувай
 
Двойно гражданство / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Чл. 65. (1) За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. Алинея 1 да бъде променена на: (1) За народен представител може да бъде избиран: - български гражданин - ...
публикувано на 16.04.2014 12:12 , видяно 1310 пъти