Google+
Предложения по глави
Изберете глава
Резултати от търсене в ОСНОВНИ НАЧАЛА
3
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Първоначално / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Здравейте, Благодаря ви за инициативата. Преди да съм прочел действащата конституция бих искал да споделя едно основно мнение, което съм си формирал. Да гласуваш веднъж на четири години е поведение подхождащо на публика, не на хора, които се стремят да движат нещата напред. Добре е мнението на хората като цяло да има...
публикувано на 01.06.2014 01:23 , видяно 524 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
8020
Гласувай
 
Избори и резултати / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Участието в изборите да е доброволно, но резултатите да се определят на база на участващите в съответния избор, а не на база имащите право да участват Мотив: -Списъкът с имащите право да участват е пълен с мъртви души, които няма според мене как да бъдат изчистени, но изкривяват резултатите -Купеният вот ще олекне...
публикувано на 10.05.2014 14:37 , видяно 523 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
6040
Гласувай
 
Избори / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нов член: Преките избори са в един тур и победител е този спечелил най-много гласове Мотиви: Не е нужно да се прави втори тур и излишни разходи при положение, че при първия тур на изборите гласовете са разпределени. Няма смисъл да се избират първите двама и пак да се избира между тях....
публикувано на 10.05.2014 09:03 , видяно 406 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
7525
Гласувай
 
Чл. 6. нова ал.1 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Чл. 6. (1) Достойнството на човека е неприкосновено. Съблюдаването и защитата му са задължение на всички държавни власти. (2) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. МОТИВИ: Смятам, че настоящото "скромно" споменаване на думата "достойнство" в сегашната ал.1 далеч не е достатъчно, предвид значимостта на тази базисна постановка. Според мен...
публикувано на 09.05.2014 13:33 , видяно 448 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Предлагам новите глави да конституцията да са следните: Глава 1 - Основни начала Глава 2 - Права Глава 3 - Задължения Глава 4 - Закрила Глава 5 - Държавна власт Глава 6 - Законодателна власт Глава 6 - Изпълнителна власт Глава 7 - Президентска власт Глава 8 - Съдебна власт Глава 9 - Контролна власт Глава 10 - Омбудсман Глава 11 -...
публикувано на 09.05.2014 08:40 , видяно 410 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Избори / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нов член: Изборите и допитванията до народа се извършват на една от двете дати: - последната неделя на Март - последната неделя на Октомври...
публикувано на 08.05.2014 23:42 , видяно 362 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 17. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Стар текст: (1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона. (2) Собствеността е частна и публична. (3) Частната собственост е неприкосновена. (4) Режимът на обектите на държавната и общинската собственост се определя със закон. (5) Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа...
публикувано на 08.05.2014 23:19 , видяно 380 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
3367
Гласувай
 
Органи на властта - Чл. 8. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Стар текст: Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. Нов текст: (1) Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна , съдебна, контролна и президентска. (2) Органи на законодателната власт са: - Народно събрание (3) Органи на изпълнителната власт са: - Министерски съвет - Областни управители - Кметове - Общински съвети (4) Органи на съдебната власт са: - Конституционен съд - Висш...
публикувано на 08.05.2014 22:32 , видяно 395 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 24. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Стар текст: (1) Външната политика на Република България се осъществява в съответствие с принципите и нормите на международното право. (2) Основни цели на външната политика на Република България са националната сигурност и независимостта на страната, благоденствието и основните права и свободи на българските граждани, както и съдействието за установяване на справедлив международен...
публикувано на 08.05.2014 10:33 , видяно 354 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Други / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Добре е да предвидите глава "Други" за предложения, които не попадат в изброените глави. Аз предлагам раздел Армия, в който да се разпишат основните постулати за ролята и организацията на българската армия, както и да се опише фактическото ни челенство в НАТО и произтичащите от това последствия. Членството в ЕС е заложено...
публикувано на 07.05.2014 10:21 , видяно 446 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 40. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Да се допълни: Държавата може да финансира и подпомага средствата за масова информация само , когато притежава над 50% от тяхната собственост Общината може да финансира и подпомага средствата за масова информация само , когато притежава над 50% от тяхната собственост ...
публикувано на 07.05.2014 10:07 , видяно 356 пъти
10
ГЛАСУВАЛИ
7030
Гласувай
 
(6) Всяко използване на частна собственост на един гражданин, наричан за краткост собственик, от друг гражданин или от стопанско предприятие /финансово или нефинансово/, наричани за краткост наемател - посредством преминаване през собствеността, използване на собствеността за предоставяне на услуга на трети лица, престой в собствеността или заемане на площ от...
публикувано на 27.04.2014 03:47 , видяно 475 пъти
7
ГЛАСУВАЛИ
7129
Гласувай
 
Чл.1 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
2.България е светска държава....
публикувано на 26.04.2014 21:38 , видяно 406 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
1189
Гласувай
 
Лустрация / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Лустрация на всички политически лица заемали и заемащи управленски длъжности по време на така наречения преход 1989-2014 г. Всеки от тях да няма право да се кандидатира за Народен представител,Президент,Шеф на агенции,Министър Председател,Министър и да бъде негов заместник и всякакво назначение в държавната администрация - включително и в европейските структури. Лустрация...
публикувано на 24.04.2014 16:41 , видяно 491 пъти
10
ГЛАСУВАЛИ
2080
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея: Шериата като морал, етика и религиозна законова и съдебна практика е противоконституционен и недопустим в републиката. ...
публикувано на 24.04.2014 08:52 , видяно 403 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
2278
Гласувай
 
Чл.11(4) / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея : Партия на верска основа е тази, при която повече от 50% от членовете и са от вери, различни от източноправославната или повече от 30% от членовете и са от една вяра, различна от източноправославната....
публикувано на 23.04.2014 07:25 , видяно 430 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
1783
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея (3): Резултатът от национален/местен референдум се признава, когато в него са участвали не по-малко от 2/3 от гласувалите на последните парламентарни избори или на последните местни избори в региона, в който се провежда референдума....
публикувано на 23.04.2014 07:20 , видяно 411 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
4456
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея: Вот на верска основа е този, при който повече от 50% от гласувалите в една избирателна секция за една политическа партия или коалиция, или мажоритарен кандидат са от вяра, различна от източноправославната....
публикувано на 21.04.2014 09:12 , видяно 393 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
1783
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея: Вот на расова основа е този, при който повече от 50% от гласувалите в една избирателна секция за една политическа партия или коалиция, или мажоритарен кандидат са от раса, различна от европеидната (бялата)....
публикувано на 21.04.2014 09:11 , видяно 357 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
3367
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея: Вот на етническа основа е този, при който повече от 50% от гласувалите в една избирателна секция за една политическа партия или коалиция, или мажоритарен кандидат са от етнос, различен от българския....
публикувано на 21.04.2014 09:10 , видяно 337 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
3367
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея: Вот на етническа, расова и/или верска основа е противоконституционен и недействителен....
публикувано на 21.04.2014 09:01 , видяно 388 пъти
18
ГЛАСУВАЛИ
694
Гласувай
 
Чл. 3. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Официалните езици в републиката са българският и английският....
публикувано на 19.04.2014 15:32 , видяно 651 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 6. (1) / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство, права и задължения....
публикувано на 19.04.2014 00:11 , видяно 536 пъти
8
ГЛАСУВАЛИ
3863
Гласувай
 
Чл.11 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея (5): Партиите подлежат на финансовия контрол (на приходната и на разходната част) по реда на първостепенните бюджетни разпоредители. ...
публикувано на 18.04.2014 13:46 , видяно 378 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
2278
Гласувай
 
Чл.11 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея (4): Държавната субсидия за партиите не може да бъде по-голяма от 0,02% от максималния осигурителен доход за всеки получен глас на последните парламентарни избори....
публикувано на 18.04.2014 13:43 , видяно 395 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
2575
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея (2): Националните и местните референдуми се провеждат по искане на не по-малко от 5% от имащите право на глас за съответния референдум (национален или местен). ...
публикувано на 18.04.2014 13:34 , видяно 371 пъти
7
ГЛАСУВАЛИ
4357
Гласувай
 
Чл.11(4) / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова точка (3): Партия на "расова основа" е тази,50% от членовете на която са от раси, различни от европейдната ("бяла") или 30% от членовете и са от раса, различна от европейдната ("бяла"). ...
публикувано на 18.04.2014 12:48 , видяно 364 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Чл.11(4) / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова точка "2": Етническа партия е тази, на която 50% от членовете и са от етноси, различни от българския или 30% от членовете и са от един етнос, различен от българския. ...
публикувано на 18.04.2014 12:41 , видяно 361 пъти
12
ГЛАСУВАЛИ
928
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Допълнение: Гласуването е задължително....
публикувано на 18.04.2014 10:58 , видяно 596 пъти
8
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Чл.14 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея: Държавата отговаря за демографските процеси и ги управлява така, че да гарантира съчествуването на българите като нация и България като държава....
публикувано на 18.04.2014 10:54 , видяно 462 пъти
11
ГЛАСУВАЛИ
8218
Гласувай
 
Чл. 7. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Стар текст: Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица Нов текст: Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. От длъжностните лица може да се търси персонална отговорност...
публикувано на 17.04.2014 02:11 , видяно 521 пъти
8
ГЛАСУВАЛИ
6338
Гласувай
 
Чл. 11. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Стар текст: (2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна. Нов текст: (2) Нито една политическа партия или идеология различна от демокрацията не може да се обявява или утвърждава за държавна. Демокрацията също е идеология!...
публикувано на 17.04.2014 02:08 , видяно 475 пъти
7
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 17. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
да се добави: (6) Публичната собственост е неприкосновена...
публикувано на 17.04.2014 01:15 , видяно 390 пъти
15
ГЛАСУВАЛИ
7327
Гласувай
 
ИЗБОРИ (чл.10) / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Текста на чл. 10 да бъде изменен на: Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на гласуване съобразно закона за образователния и имотния ценз при гласуване. Не се дават права за гласуване на хора, които не са завършили 8-ми клас и не плащат данъци и не са покрили основното...
публикувано на 16.04.2014 14:16 , видяно 597 пъти