Google+
Предложения по глави
Изберете глава
Резултати от търсене в СЪДЕБНА ВЛАСТ
10
ГЛАСУВАЛИ
6040
Гласувай
 
чл. 123 / СЪДЕБНА ВЛАСТ /
В правораздаването участват съдебни заседатели, които са български граждани без друго гражданство, неосъждани, навършили 21 години, които не могат да са служители на законодателната, изпълнителната или съдебната власт, и определени на случаен принцип съгласно закон...
публикувано на 21.04.2014 17:11 , видяно 412 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
6040
Гласувай
 
Прокуратура / СЪДЕБНА ВЛАСТ /
Областните прокурори се избират от населението на съответната област заедно с изборите за местна власт. Един от избраните прокурори чрез жребии се избира за главен прокурор. Моля за предложения да се доазвие идеята...
публикувано на 18.04.2014 15:21 , видяно 442 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
7525
Гласувай
 
Чл. 130а. / СЪДЕБНА ВЛАСТ /
Стар текст: (Нов - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Министърът на правосъдието: 1. предлага проект на бюджет на съдебната власт и го внася за обсъждане във Висшия съдебен съвет; 2. управлява имуществото на съдебната власт; 3. може да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и...
публикувано на 17.04.2014 16:27 , видяно 398 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Чл. 129 / СЪДЕБНА ВЛАСТ /
Да се промини така: (1) Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет (2) Председателят на Върховния касационен съд се избира за срок от седем години чрез таен избор между съдиите от Върховния касационен съд. Няма право на повторно избиране. (3) Председателят на...
публикувано на 17.04.2014 16:24 , видяно 373 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
8020
Гласувай
 
Квоти / СЪДЕБНА ВЛАСТ /
Да отпаднат парламентарните и президентски квоти за избор на ръководния състав в съдебната власт...
публикувано на 17.04.2014 12:42 , видяно 403 пъти