Google+
Условия за ползване на сайта Konstitucia.bg - ConstitutionЕРИТЕ (КОНСТИТУЦИОНЕРИТЕ)

Собственост и право на ползване
Настоящият сайт е собственост на Стефан Марков, който от своя страна е учредител и Председател на УС на Сдружение "ГЕНЕРАЦИЯ ДЕМОКРАЦИЯ", чийто първи проект е и сайта Konstitucia.bg - ConstitutionЕРИТЕ (наричан по-надолу накратко „КОНСТИТУЦИОНЕРИТЕ” или "ConstitutionЕРИТЕ").
Съдържанието на този уебсайт и технологиите използвани в него са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Допуска се използването на текстови и фото материали от този уебсайт само при условие, че се посочи източника и се добави препратка към http://konstitucia.bg/. Поставянето на връзки (препратки) към материали във http://konstitucia.bg/ е свободно.

Отговорности
Екипът на http://konstitucia.bg/ полага максимални усилия за поддържане на възможно най-вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. "ConstitutionЕРИТЕ" не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на "КОНСТИТУЦИОНЕРИТЕ" за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. "КОНСТИТУЦИОНЕРИТЕ" не носи отговорност за:
• Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на съдържанието на сайта.
• Информацията, включена в сайта, към който http://konstitucia.bg/ съдържа препратки, както и последиците от тяхното посещаване.
• Мненията и коментари, изразени във форумите и публикациите.

ЗАБРАНЯВА СЕ СПОДЕЛЯНЕТО НА ЛИНК С ЦЕЛ РЕКЛАМА В ПОЛЕТА И ПЛОЩИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОМЕНТАРИ!

Конфиденциалност
"КОНСТИТУЦИОНЕРИТЕ" се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Поради естеството на Интернет като глобална среда не може да се гарантира със 100%, че информацията от сайта няма да попадне в лица без право на достъп.

Други
"КОНСТИТУЦИОНЕРИТЕ" си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта.
За всички неуредени с настоящите условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Отварянето на страници на сайта и/или следването на препратки в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите условия за ползване.

"ConstitutionЕРИТЕ" си запазва правото да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

С приемането на настоящите условия за ползване на сайта Вие декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта Ви, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на екипа на http://konstitucia.bg/
Повече информация можете да получите като изпратите електронно съобщение на e-mail office@konstitucia.bg