Google+
Предложения по глави
Изберете глава
Резултати от търсене в КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 151. / КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД /
Стар текст: (1) Конституционният съд постановява решенията си с мнозинство повече от половината от всички съдии. (2) Решенията на Конституционния съд се обнародват в "Държавен вестник" в 15-дневен срок от приемането им. Решението влиза в сила три дни след обнародването му. Актът, обявен за противоконституционен, не се прилага от деня на влизането...
публикувано на 08.05.2014 13:04 , видяно 388 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 150. / КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД /
Стар текст: (1) Конституционният съд действува по инициатива най-малко на една пета от народните представители, президента, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор. Спорове за компетентност по т. 3 на ал. 1 от предходния член могат да се повдигат и от общинските съвети. (2) Когато установят несъответствие между...
публикувано на 08.05.2014 13:01 , видяно 354 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 147. / КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД /
Текста на члена: (1) Конституционният съд се състои от 12 съдии, една трета от които се избират от Народното събрание, една трета се назначават от президента, а една трета се избират на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд. (2) Мандатът на съдиите от Конституционния съд е...
публикувано на 17.04.2014 01:45 , видяно 394 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
6040
Гласувай
 
Произнасяне / КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД /
Конституционния съд да се произнася за всеки акт на Народното събрание или Президента в тримесечен срок без да е бил сезиран. Това поправя пропуска,че гражданите не могат да го сезират и ще повиши качеството на законите ...
публикувано на 17.04.2014 01:40 , видяно 443 пъти