Google+
Промяна
Категория ГЕРБ, ПЕЧАТ, ЗНАМЕ, ХИМН, СТОЛИЦА
Публикувано от Георги Иванов на 10.05.2014 15:47, видяно 415 пъти
Членовете на тази глава да бъдат преместени в глава Основни начала и тази да се закрие
ЗА
гласували дотук 1 (50.00%)
ПРОТИВ
гласували дотук 1 (50.00%)
Коментар от екипа на сайта
Под "Основни начала" се разбира принципи, които имат определящо значение за начина на съществуване и реда на управление на държавата като правен субект, за живота на нацията като съвкупност от индивиди, намиращи се в правнополитическа връзка с държавата, и отношенията между държавата и останалите правни субекти.
Едва ли е основателно да се твърди, че въпросните четири категории имат такава обуславяща роля и че промяната в някоя от тях би се отразила съдбоносно върху гореизброените групи обществени отношения.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР


и прочети другите какво казват за това

comments powered by Disqus