Google+
Чл. 45.
Категория ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
Публикувано от Георги Иванов на 07.05.2014 10:00, видяно 372 пъти
Стар текст:
Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи.

Нов текст:
(1) Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи.
(2) Гражданите имат право да получат отговор от държавните органи на своите жалби, предложения и петиции в законово установен срок.
ЗА
гласували дотук 1 (100.00%)
ПРОТИВ
гласували дотук 0 (0.00%)
Коментар от екипа на сайта
Конституционно уредената възможност за отправяне на жалби, предложения и петиции от гражданите до държавните органи е едновременно основно право и процедурна гаранция за реализация на останалите основни права. Практическото осъществяване на това право може да има различна проявна форма – както от гледна точка на използвания инструмент, така и относно органа, от когото се търси съдействие. Във всички случаи законът следва да установи срок за произнасяне от държавните органи. Понастоящем общата уредба на реда и сроковете за произнасяне по жалби, предложения и сигнали на граждани се съдържа в Административнопроцесуалния кодекс, който намира приложение винаги когато няма специални правила. Няма пречка конституционната разпоредба да установи принципно правило, задължаващо законодателя винаги да предвижда срок за произнасяне от страна на държавния орган.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР


и прочети другите какво казват за това

comments powered by Disqus